İnternet Yoluyla Tehdit Suçu Savcılık Dilekçe Örneği

 

İnternet yoluyla tehdit suçu dilekçe örneği aşağıdadır. Bilişim yoluyla işlenen suçlar için şikayetinizi aşağıdaki dilekçe örneğinden faydalanarak yapabilirsiniz.


Tehdit suçu Türk Ceza Kanununda “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında 106.maddede düzenlenme alanı bulmuştur.

İnternet ve bilişim sistemlerinin yaygınlaşması, bu alanda işlenen suçlarda da önemli bir artış meydana getirmiştir. Artık Türk Ceza Kanunu ve diğer yasalarda düzenlenen birçok suçun internet üzerinden de işlenebildiğini görmekteyiz.

Tehdit suçunu sahte bir hesap oluşturarak işlenmesi hali TCK 106. madde 2. fıkranın (b) bendine girmekte ve suçun cezası ağırlaştırılmaktadır.

 “Tehdidin; Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Tehdit suçunda da tıpkı hakaret suçunda oluğu gibi şikayet bir dava şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, tehdit suçunun soruşturma ve kovuşturma konusu yapılabilmesi için mağdurun şikayetine ihtiyaç vardır.

Mesaj veya internet üzerinden tehdit edilen kişinin, öncelikle bir suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Bu durumda, suç duyurusu ilgili Cumhuriyet Savcılığına yahut polis merkezine yapılabilmektedir.

Söz konusu suçun ispatının oldukça güç olması nedeniyle tehdit edilen mağdurun suç ile ilgili mevcut konuşma içeriklerini savcılıkla paylaşması suçu işleyen failin tespit edilebilmesi için oldukça önem arz etmektedir.

Bunun yanında, Facebook, Twitter, Google Plus gibi sosyal ağlar kullanıcı bilgilerini ve mesaj içeriklerini Türk makamları ile paylaşmadığından dolayı tehdit mağduru kişi, şifresini savcılık ile paylaşarak suçun tespiti ve failin yakalanması işlemlerine yardımcı olabilmektedir.


İNTERNET YOLUYLA TEHDİT SUÇU SAVCILIK DİLEKÇE ÖRNEĞİ


  ………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ :…………………… ad-soyad (T.C.NO: …)

Adres

ŞÜPHELİ:……………………..ad-soyad (T.C.NO: …)

Adres

SUÇ : Tehdit

SUÇ TARİHİ:…/…/20….

AÇIKLAMALAR :

1.Şüpheli olan …… ile Ben şikayetci eski eşi olup ………. yılında boşandık. Boşanmayı müteakiben sürekli olarak şüpheli beni rahatsız etmiş ve tehditlerde bulunmuştur. Şüphelinin bu tehditleri, Benim yeniden başka birisiyle evlenme irademi duyması üzerine iyice artmıştır. Ben ………. isimli şahısla resmi olarak evlendim. Evlendikten sonra da bu tehditler artarak devam etmektedir.

2.Şüpheli daha çok kızlarım aracılığıyla tehdit etmektedir. Kızım …..’yi arayarak “annen sakın evlenmesin evlenmesine karşı çık, bunu annene söyle yoksa onu öldürürüm” demiştir. Yine diğer kızlarım …..’ye de okuluna giderek “anneni adam tutup öldürteceğim bunu annene söyle” demiştir.

3.Şüpheli ayrıca benim evlendiğim eşime de …………. isimli şahsı göndererek, kendisinden benim anne baba adını, nerde oturduğunu vs bilgileri söylemesini istemiştir. Eşim de kendisine neden sorduğunu sorunca ” ……. isimli şahısta beni karıştırma” diyerek cevap vermiştir.

4.Tüm bu hususlarda ben daha öncede polis karakoluna şikayette bulunmuş, ancak bir netice alamadığımdan Sayın Savcılığınıza müracaat ediyorum. Ben ve ailem bu tehditler nedeniyle korku ve panik içindedir.

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. 106 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanıklar ve her tür delil.

Tanıklarım: Adı ve Soyadı-Adresi

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz etmiş olduğumu nedenlerle Beni sürekli olarak tehdit eden şüpheli …….. hakkında şartlı tehdit ve ölümle tehdit suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında dava açılmasını, benim ve ailemin can güvenliği için soruşturmanın tutuklu olarak sürdürülmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

EK:

 

Müşteki:

İmza:


Bilişim Suçları Şikayet Dilekçesinde Delil Olarak Neler Sunulabilir?


Özellikle vurgulamak gerekir ki; bilişim suçlarında deliller büyük oranda soruşturma aşamasında toplanabildiğinden ve bu deliller ışığında kanaate varıldığından, kovuşturma aşamasında yeni bir bilgi-delil temin edilebilmesi genellikle çok zor ya da imkansızdır.

Sanal ortamda veriler zamanla değişmekte ya da kaybolmaktadır. Bu nedenle soruşturma aşamasında toplanamayan deliller nedeniyle yargılama aşaması delil yetersizliğinden beraat kararları ile sonuçlanmaktadır.

Sanal ortamda işlenen bu suçların delillendirilmesi oldukça güç olduğundan en önemli ve güvenilir delil dijital materyaller üzerinde yapılacak inceleme ve failin eylemi kabul etmesidir. Eylemi kabul genellikle az rastlanan bir durum olduğundan suça konu sistem üzerinde yapılacak inceleme son derece önemlidir.

Yetkisiz erişim sağlandığı iddia edilen sistem bir bankaya ait ise, ilgili bankadan bir yazı ile inceleme sonucu elde edilen tüm bilgiler istenebilir.

Sisteme erişim sırasında tespite düşen IP adres bilgileri, sisteme ne şekilde girildiği, bu sistemden başkasına yarar sağlanıp sağlanmadığı, bilgi temin edilip başka yerde kullanılıp kullanılmadığı, sisteme zarar verilip verilmediği, TCK’nın 243. maddesinde yazılı suçlar haricinde başka suçların ayrıca oluşup oluşmadığını tespit bakımından önemlidir.

Tespit edilecek IP adresi kullanıcıları bilgileri hızlı bir şekilde internet servis sağlayıcılarından (Türk Telekom, Avea, Turkcell, Vodafone vs.) temin edilmelidir.

 

Yazımızı Nasıl Buldunuz?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*