İnternet Yoluyla Hakaret Savcılık Dilekçe Örneği

 

İnternet yoluyla hakaret suçu dilekçe örneği aşağıdadır. Bilişim yoluyla işlenen suçlar için şikayetinizi aşağıdaki dilekçe örneğinden faydalanarak yapabilirsiniz.


İnternet ve bilişim sistemlerinin yaygınlaşması, bu alanda işlenen suçlarda da önemli bir artış meydana getirmiştir. Artık Türk Ceza Kanunu ve diğer yasalarda düzenlenen birçok suçun internet üzerinden de işlenebildiğini görmekteyiz.

Bu makalemizde, internet üzerinden işlenen suçlar karşısında neler yapılması gerektiği, hangi adli mercilere başvurulabileceği, bu başvurularda bulunurken hangi delillerin kullanılması gerektiği detaylı bir şekilde izah edilmiş, örnek dilekçeye yer verilmiştir.

Bilişim Hukuku Alanında Yasal Düzenlemeler Nelerdir?


Bilişim suçu alanında ilk düzenleme, 1 Haziran 2005 tarihi öncesi yürürlükte olan 765 sayılı TCK’ya 14/06/1991 tarihinde (3756 sayılı Kanunla) bilişim alanında suçlar başlığı altında eklenen 525. madde ile yapılmıştır.

5237 sayılı TCK’da ise İkinci Kitap Üçüncü Kısım’da, Topluma Karşı Suçlar içerisinde, 10. Bölümde ve Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında; 243, 244, 245 ve 246. maddelerde ayrıntılı olarak düzenleme yapılmıştır.

Yine TCK 142/2-e maddesinde düzenlenen “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” ve TCK 158/1-f maddesinde düzenlenen “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçları da cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak; yani dolaylı bilişim suçu sayılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Bilişim alanında suçlar hakkında şikayette bulunmak için siber suçlar dilekçe örneği ile başvuru yapmalısınız.

Bilişim Suçlarında Savcılık Şikayeti Nasıl Yapılır?


Uygulamada genellikle CİMER ya da e-posta yoluyla ihbar ve şikâyette bulunulabildiği gibi, gerçek veya tüzel kişilerin kendileri ya da temsilcilerinin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı üzerine de soruşturma başlatılmaktadır.

Belirtilen başvuruların haricinde ise, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve Atatürk aleyhine işlenen suç ile ilgili ilgili yeterli şüpheye sahip olduğunu düşündüğünüz içerikler için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na www.ihbarweb.org adresinden de ihbarda bulunulması mümkündür.

İNTERNET YOLUYLA HAKARET DİLEKÇE ÖRNEĞİ


ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ : İsim Soyisim (TC Kimlik No)

Adres Bilgileri

VEKİLİ : İsim Soyisim (TC Kimlik No)

Adres Bilgileri

ŞÜPHELİ : İsim Soyisim (TC Kimlik No)

Adres Bilgileri

SUÇ : Hakaret (TCK Madde 125), Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma (TCK Madde 123)

SUÇ TARİHİ VE YERİ : …/…/…

KONU : Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması talepli şikâyet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

  1. Burada müvekkil hakkında kim olduğu, şüphelinin kim olduğu, şüpheli tarafından hangi sosyal medya platformu üzerinden nasıl bir söylemde bulunulduğuna, bu durumun müvekkili nasıl etkilediğine ve yıprattığına, saygınlığını nasıl etkilediğine, ilişkin bilgilere yer verilmelidir.

  2. Burada ise, yaşanılan olaya ilişkin hangi delillerin olduğundan bahsedilmelidir.

  3. Dilekçenin ekinde verilecek delillerin neler olduğu belirtilmelidir.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, yemin, video kaydı, fotoğraf görüntüleri, mesajlar ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

Müşteki

İmza

Bilişim Suçları Şikayet Dilekçesinde Delil Olarak Neler Sunulabilir?


Özellikle vurgulamak gerekir ki; bilişim suçlarında deliller büyük oranda soruşturma aşamasında toplanabildiğinden ve bu deliller ışığında kanaate varıldığından, kovuşturma aşamasında yeni bir bilgi-delil temin edilebilmesi genellikle çok zor ya da imkansızdır.

Sanal ortamda veriler zamanla değişmekte ya da kaybolmaktadır. Bu nedenle soruşturma aşamasında toplanamayan deliller nedeniyle yargılama aşaması delil yetersizliğinden beraat kararları ile sonuçlanmaktadır.

Sanal ortamda işlenen bu suçların delillendirilmesi oldukça güç olduğundan en önemli ve güvenilir delil dijital materyaller üzerinde yapılacak inceleme ve failin eylemi kabul etmesidir. Eylemi kabul genellikle az rastlanan bir durum olduğundan suça konu sistem üzerinde yapılacak inceleme son derece önemlidir.

Yetkisiz erişim sağlandığı iddia edilen sistem bir bankaya ait ise, ilgili bankadan bir yazı ile inceleme sonucu elde edilen tüm bilgiler istenebilir.

Sisteme erişim sırasında tespite düşen IP adres bilgileri, sisteme ne şekilde girildiği, bu sistemden başkasına yarar sağlanıp sağlanmadığı, bilgi temin edilip başka yerde kullanılıp kullanılmadığı, sisteme zarar verilip verilmediği, TCK’nın 243. maddesinde yazılı suçlar haricinde başka suçların ayrıca oluşup oluşmadığını tespit bakımından önemlidir. Tespit edilecek IP adresi kullanıcıları bilgileri hızlı bir şekilde internet servis sağlayıcılarından (Türk Telekom, Avea, Turkcell, Vodafone vs.) temin edilmelidir.

 

Yazımızı Nasıl Buldunuz?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*