İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali Şikayet Başvurusu Dilekçe Örneği

 

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ile ilgili şikayet başvuru koşulları ve şikayet dilekçesi örneği aşağıdadır. İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ile ilgili şikayetlerinizi aşağıdaki dilekçe örneğinden faydalanarak yapabilirsiniz.


İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali hususunda başvuru dilekçe örnekleri;
KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ SUÇU SULH CEZA HAKİMLİĞi BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ: kisilik-hakki-ihlali-hakimlige-basvuru-dilekçe-örneği 
KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ SUÇU YER SAĞLAYICIYA BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ: kisilik-hakki-ihlali-yer-saglayici-basvuru-dilekçe-örneği 
KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ SUÇU İÇERİK SAĞLAYICIYA BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ: kisilik-hakki-ihlali-icerik-saglayici-basvuru-dilekçe-örneği

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ile İlgili Yasal Düzenleme


5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

Kanunda içerik ve yer sağlayıcı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler
Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek ve-ya tüzel kişiler

Bir internet sitesinin içerik ve yer sağlayıcı bilgilerine açık kaynaklardan yapılan “whois” sorguları ile ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun(BTK) internet açık kaynaklarından derlenen bilgilerle oluşturduğu https://internet.btk.gov.tr/sitesorgu/ adresinden de söz konusu bilgilere erişilebilmektedir.

9’uncu maddeye ilişkin süreç aşağıdaki şekildedir:

  • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.
  • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim söz konusu içeriğe ilişkin içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilir.
  • Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bolüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.
  • Hâkimin bu madde kapsamında verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilir (Birlik ile ilgili detaylı bilgiye Kanunun 6/A maddesinden ulaşılabilir).
  • Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.
  • Birlik tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.
  • Hâkimin verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.
  • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hâkim tarafından, başvuranın adının bu madde kapsamındaki karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar verilebilir. Kararda, Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir.

 

Yazımızı Nasıl Buldunuz?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*